3.2. Suolistosyövän seulonta osa kansallista seulontaohjelmaa

Seulonta-asetuksen muutoksen myötä suolistosyövän seulonta on osa kansallista seulontaohjelmaa 1.1.2022 alkaen. Seulonnasta vastaa seulottavan kotikunta, joka hankkii seulonnan kokonaispalvelun seulontakeskuksena toimivalta Fimlab Laboratoriot Oy:ltä. Mahdollisista jatkotutkimusten organisoinnista ja järjestämisestä huolehtii kotikunta.

Suolistosyövän seulonta Esite (1)