Ähtärin kuntoutusosasto ja Alavuden akuuttiosasto yhdistyvät

Lehdistötiedote, 18.4.2024 klo 14

Akuutti- ja kuntoutusosasto aloittaa toimintansa maanantaina 27.5.2024. Yhdistyminen mahdollistaa muun muassa laajemman yhteistyön kotisairaalan, laboratorion ja röntgenin kanssa. Lisäksi Kuusiolinna Terveys jatkaa ikäihmisten palveluiden aktiivista kehittämistä.

Uusi 38-paikkainen kuntoutus- ja akuuttiosasto toimii Alavuden pääterveysasemalla.

– Akuutti- ja kuntoutusosastojen toimintaa on viety henkilöstön toimesta eteenpäin aktiivisesti jo useiden vuosien ajan, mikä näkyy toiminnan laadussa. Osastojen yhdistymisellä edistetään myös potilaiden hoidon jatkuvuutta. Henkilöstömme monipuolinen ammatillinen osaaminen antavat hyviä mahdollisuuksia osastotyön kehittämiseen, Kuusiolinna Terveyden toimitusjohtaja Seppo Kariniemi sanoo.

Uudistus on osa Kuusiolinna Terveyden maaliskuussa päättyneiden muutosneuvottelujen päätöksiä. Yhdistymisen myötä työtehtävät Ähtärin kuntoutusosastolla päättyvät. Kuusiolinna Terveys pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan päättyvien työtehtävien tilalle uusia ja näin minimoimaan muutoksista henkilöstölle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia.

Yhteisöllisen asumisen palvelukokonaisuus käynnistyy

Ähtärissä sijaitsevan kuntoutuskeskus Otsolinnan toiminnan kehittämistä jatketaan muun muassa Kela-kuntoutusta ja vakuutusyhtiöyhteistyötä lisäämällä.

– Otsonlinnan kuntoutuskeskuksen vetovoima on kansallisesti vahva ja tuo seudulle elinvoimaa. Yhtiö panostaa jatkossakin laadukkaiden kuntoutuspalveluiden kehittämiseen, Kariniemi sanoo.

Lisäksi yhtiö jatkaa ikäihmisten palveluiden kehittämistä perustamalla yhteisöllisen asumisen palvelukokonaisuuden. Ensimmäinen yhteisöllisen asumisen palveluyksikkö perustetaan Alavudelle vielä 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

– Yhteisöllisen asumisen palvelukokonaisuus auttaa meitä tarjoamaan entistä vaikuttavampia palveluita, jotka vastaavat kuntalaisten tarpeiden ja toimintakyvyn vaatimuksiin. Yhteisöllisen asumisen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä kotihoidon palveluiden kanssa, Seppo Kariniemi sanoo.

Vuoden 2024 aikana tarkastellaan mahdollisuutta perustaa toinenkin yhteisöllisen asumisen palveluyksikkö.

Kuusiolinna Terveys on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Pihlajalinnan yhteisyritys. Se on tuottanut Alavuden, Kuortaneen, ja Ähtärin alueilla sosiaali- ja terveyspalvelut vuodesta 2016 ja Soinissa vuodesta 2017 lähtien.

Lisätietoja

Seppo Kariniemi, toimitusjohtaja, Kuusiolinna Terveys Oy, seppo.kariniemi@pihlajalinna.fi, p. 050 400 8996