Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Psykiatrian poliklinikka

Psykiatrian poliklinikka tarjoaa moniammatillisia ja erikoissairaanhoidon tasoisia mielenterveyspalveluita Kuusiokuntien alueen aikuisväestölle. Hoitoon hakeudutaan lähetteellä terveydenhuollon tai sosiaalitoimen toimipisteistä.

Yleisimmät hoitoon hakeutumisen syyt ovat mielialaoireilu, ahdistuneisuus, erilaiset elämäntilanteeseen liittyvät kriisit, persoonallisuusongelmat ja psykoosisairaudet.

Poliklinikan työryhmään kuuluu psykiatrian erikoislääkäreitä, psykologi, psykoterapeutti, perheterapeutti, psykiatriaan erikoistuneita sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia sekä osastonsihteeri.

Psykiatrian poliklinikka / Alavus
Torikatu 1 (2krs.), 63300 Alavus
Puh. 040 127 2431 (Osastonsihteeri)
Puh. 0400 500 157 (Palveluvastaava)

Psykiatrian poliklinikka / Ähtäri
Ähtärin pääterveysasema
Koulutie 14 D (ent. Ähtärin sairaala), 63700 Ähtäri
Puh. 040 127 2431 (Osastonsihteeri)
Puh. 040 769 1164 (Vastaava sairaanhoitaja)

Psykiatrian poliklinikalla on toimipisteet myös Kuortaneen, Töysän ja Soinin terveysasemilla.

Psykiatrian poliklinikan esite

Kuntouttava ryhmätoiminta
Salmentie 10 A, 63300 Alavus
Puh. 044 550 1273

Ryhmätoiminnan esite

Liikkuva kuntouttava työpari
Puh. 040 182 1591 tai 040 651 5446

Matalan kynnyksen sairaanhoitajan vastaanotot

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden sairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä ottamalla suoraan yhteyttä sairaanhoitajaan. Vastaanotolla saa tukea elämän erilaisiin kuormittaviin tilanteisiin sekä omien voimavarojen vahvistamiseen. Hoitojakson kesto on keskimäärin 1-5 käyntikertaa. Käynneillä kartoitetaan elämäntilannetta sekä hoidon ja tuen tarvetta. Asiakas ohjataan tarvittaessa paremmin soveltuvien palvelujen piiriin. Palvelut ovat maksuttomia. Sairaanhoitajan vastaanotot toteutuvat terveysasemien tiloissa (Alavus, Kuortane, Ähtäri, Soini).

Sairaanhoitajan puhelinaika klo 11.00-11.30 (ma–pe)
puh. 040 643 3788

Depressiohoitajan vastaanotot

Depressiohoitajan vastaanotolle voivat hakeutua tarvittaessa Kuusiokuntien alueen täysi–ikäiset kuntalaiset. Depressiohoitajaan voi ottaa yhteyttä itse puhelimitse tai lääkäri tai muu terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattilainen voi ohjata asiakkaan depressiohoitajan vastaanotolle lähetteellä. Depressiohoitajan luona tapahtuvat käynnit ovat maksuttomia.

Depressiohoitajan vastaanotolle voi hakeutua esim. masennus-, ahdistus-, paniikki- tai uupumusoireilun takia. Hoitojakson pituus vaihtelee tarpeen mukaan 1-12 käynnin puitteissa. Hoitosuhteessa keskitytään suunnitelmalliseen ja lyhytkestoiseen terapiaan.

Milloin depressiohoitajalle -esite

Mitä on masennus?

Mitä on ahdistus?

Depressiohoitajat
Henna Ala-Knuuttila, puh. 040 356 6080
Pirjo Multamäki, puh. 040 704 2436

Päihdetyöntekijän vastaanotot

Päihdepalveluiden työntekijän kanssa asiakkaalla on mahdollisuus hakea vaihtoehtoja ja uusia ratkaisumalleja ristiriitoihin, joiden takia asiakas on käyttänyt päihteitä tai kärsinyt jostain muusta riippuvuudesta. Koko Kuusiolinna Terveyden alueella ajan voi varata suoraan Alavuden tai Ähtärin työntekijältä, lähetettä ei tarvita. Vastaanotto sovitusti myös omalla terveysasemallasi. Käynnit ovat maksuttomia.

Päihdetyöntekijä tukee riippuvuus ongelmissa, kun riippuvuus tuntuu hallitsevan liikaa elämää, asiakas haluaa vähentää tai lopettaa päihteiden käytön, riippuvuudesta on tullut tapa ratkaista ongelmia, asiakkaalla tai hänen perheellään on vaikeuksia riippuvuuteen liittyen tai riippuvuusongelmaisen omainen tai ystävä tarvitsee tukea riippuvuuden aiheuttamiin ongelmiin.

Alavus
Virastotalo, Torikatu 1, 63300 Alavus
Sosiaaliohjaaja Emilia Huhtala puh. 040 545 6831

Ähtäri
Sairaalantie 4, 63700 Ähtäri
Sosiaaliohjaaja Tuomo Koivula, puh. 040 740 0197 poissa 26.7.–22.8.2023

Huumeiden käyttäjien terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste

Alavuden pääterveysasemalla on aloittanut huumeiden käyttäjille tarkoitettu terveysneuvontapalvelu. Palvelu on matalan kynnyksen toimintaa, eikä apu ole sidottu vaatimukseen raitistua. Palvelupisteellä on mahdollisuus vaihtaa käytetyt pistosvälineet puhtaisiin kertakäyttövälineisiin. Samalla palvelussa tarjotaan terveysneuvontaa ja tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Palvelussa pystytään ohjaamaan myös mm. hepatiittirokotuksiin, testeihin, haavahoitoihin sekä antaa tukea hoitopaikkoihin hakeutumisessa ja muiden asioiden hoitamisessa. Asiointi on ilmaista ja anonyymia.

Pisteeltä on saatavilla
• Neuloja ja ruiskuja
• Klikkikuppeja
• Steriilejä puhdistuslappuja
• Vanulappuja
• Särmäjäteastioita
• HIV-testaus: Lähete laboratorioon
• C-hepatiitin testaus: Lähete laboratorioon
• C-hepatiitin hoito: Hoitoonohjaus
• Sukupuolitautien testaus: Lähete laboratorioon
• Ohjaus

Salmentie 10, 63300 Alavus (Alavuden pääterveysasema)
Avoinna kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 13.00 – 15.00, juhlapyhät kiinni
puh. 040 643 3503 (puhelin auki joka kuukauden 1. torstai klo 12 – 13)