Omavalvonta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 eli valvontalaki astui voimaan 1.1.2024. Valvontalaki säätää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnasta, sekä palveluntuottajan toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja omavalvonnasta.

Kuusiolinna Terveys Oy on Pihlajalinnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteisyritys. Kuusiolinna Terveys Oy palveluiden tuottajana laatii vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelman. Omavalvontaohjelmassa kuvataan, miten Kuusiolinna Terveys Oy järjestää ja toteuttaa omavalvontansa. Kuusiolinna Terveys Oy:n omavalvontaohjelma kattaa kaikki palveluntuottajan palvelualueet / palveluyksiköt.

Kuusiolinna Terveys Oy omavalvontaohjelma 11.3.2024 Omavalvontaohjelma

Terveyspalveluiden omavalvontasuunnitelma 6.3.2024 Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontaohjelma ja palvelualueiden / palveluyksikköjen omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään vuosittain sekä toimintaympäristön tai toiminnan muuttuessa.