Asiakasmaksut

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue päättää Kuusiolinnan alueella perittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Poliklinikkamaksua, sarjahoitomaksua, käyntimaksua tai päivystysmaksua ei peritä asiakkaalta, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai joka on osallistunut Lotta Svärd-järjestön pikkulotta-toimintaan.

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston vahvistamat asiakasmaksut löydät hyvinvointialueen sivustolta: hyvaep.fi