Perhepalvelut

Perhepalveluiden kokonaisuus käsittää perheneuvonnan, asiantuntija- ja terapiapalvelut, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, tehostetun perhetyön sekä perhekuntoutuksen.

Palvelupäällikkö
Anita Mäkelä
puh. 044 550 2806

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola sekä lastenneuvola

Äitiysneuvolan tehtävänä on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen sekä koko lasta odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia. Perhesuunnitteluneuvolan palvelut kattavat raskauden ehkäisyn, lapsettomuuden tutkimisen ja hoidon sekä raskauden keskeytykseen liittyvän neuvonnan ja seksitautien ehkäisyn, tutkimuksen ja hoidon. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua, kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään. Lastenneuvolatyön tehtävänä on vanhemmuuden tukeminen, lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy.

Palveluvastaava
Kirsi Haveri
Puh. 040 830 6895

Toimintaohjelmat:
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma sekä naisten joukkotarkastukset
Äitiysneuvolan toimintaohjelma
Lastenneuvolatyön toimintaohjelma

Neuvolan lomakkeita, joita voit ennakkoon täyttää:
Arjen voimavarat lapsiperheessä
Päihteiden ja lääkkeiden käytön kartoitus
4vuotisneuvolan kysely vanhemmille

Ohjeita:
Päätäin hoito-ohje koteihin
Kihomatotartunnan hoito
Syyhyn hoito-ohje koteihin

Papa-seulonnat:
Kohdunkaulan syövän seulontaan eli Papa-kokeeseen kutsutaan 25-60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Asiakas saa kotiin kutsukirjeen, jossa on ohjeet ajanvarauksen tekemiseksi.
Asiakas voi varata tutkimusajan puhelimitse puh. 040 186 4988 ma-pe klo 12-13.

Neuvolat

Alavus
Salmentie 10, 63300 Alavus

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 040 128 1604

Lastenneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 040 128 1601 tai 040 128 1608

Kuortane
Keskustie 55, 63100 Kuortane

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 040 741 5372

Lastenneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 044 550 2759

Soini
Ähtärintie 6, 63800 Soini

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma - pe klo 12 - 13
Puh. 040 186 4988

Lastenneuvolan ajanvaraus
Ma - to klo 12-13
Puh. 040 518 1233

Töysä
Senioritie 4, 63600 Töysä

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 8 – 9
Puh. 040 741 5372

Ähtäri
Sairaalantie 4, 63700 Ähtäri

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus
Ma – pe klo 12 – 13
Puh. 040 519 8725

Lastenneuvolan ajanvaraus
Ma – to klo 12 – 13
Puh. 040 588 1860

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita. Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja hoitoonohjaus.

Toimintaohjelma:
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Ohjeita:
Päätäin hoito-ohje koteihin

Fysioterapeuttien vinkkejä etäopiskeluun

Palveluvastaava Kirsi Haveri
Puh. 040 830 6895

Terveydenhoitajat Alavudella

Kirkkomännikkö
Puh. 040 766 7744

Asema, Luovi, Länsipuoli, Jami, Sulkava ja Sääskiniemi
Puh. 040 544 0274

Alavuden yläaste ja lukio
Puh. 044 550 1987

Hakojärvi, Iivari, Tuuri ja Töysän yläaste
Puh. 040 839 8383

Terveydenhoitajat Kuortaneella

Alvari, Leppälä, Ruona ja Ylijoki
Puh. 040 534 3511

Yhteiskoulu, lukio ja urheiluopisto
Puh. 040 547 5863

Terveydenhoitaja Soini

Soinin yhtenäiskoulu
Puh. 040 183 0537

Terveydenhoitajat Ähtärissä

Myllymäki, Otson koulu
Puh. 0400 66 1841

Yhteiskoulu
Puh. 044 550 1338

Koulutuskeskus Sedu/Lukio
Puh. 040 578 9730

Asiantuntija- ja terapiapalvelut lapsille, nuorille ja perheille (Osviitta)

Osviitta

Osviitan työntekijät palvelevat lapsia, nuoria ja perheitä. Osviitta toimii apuna lapsen ja nuoren eri kehitysvaiheissa sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukena erilaisissa elämäntilanteissa. Osviitassa toimii Kuusiolinnan moniammatillinen työryhmä, jonka jäsenet edustavat psykologian, sosiaalityön, puheterapian ja toimintaterapian asiantuntemusta. Yksiköllä on käytettävissä konsultoiva lääkäri.

Osviitan palveluiden puoleen voit kääntyä, kun tarvitset perheneuvontaa, olet huolissasi lapsestasi, perheestäsi, parisuhteestasi tai itsestäsi. Osviitta tarjoaa apua perhesuhteisiin, lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen tai kasvatukseen liittyviin asioihin ja antaa psykologista neuvontaa ja tukea elämän kriisitilanteissa. Osviitan psykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja oppilaan sekä opiskelijan psyykkistä hyvinvointia. Psyykkisen hyvinvoinnin tukena nuorille toimivat myös psykiatriset sairaanhoitajat eli "merkkarit". ”Nepsykoordinaattori” tekee lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten ADHD-kartoituksia ja auttaa etsimään keinoja arjen hallintaan. Yksiköstä saa puhe- ja toimintaterapiaa sekä kuntoutusohjausta.

Osviitan palvelut

-Perheneuvonta ja terapeuttiset tukipalvelut
-Opiskeluhuollon psykologipalvelut
-Puheterapia
-Toimintaterapia
-Merkkaritoiminta (nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tuki)
-Kuntoutusohjaus
-Nepsykoordinaattoritoiminta

Asiakasvastaanottojen lisäksi Osviitta tarjoaa konsultaatio- ja asiantuntija-apua. Vastaanottoajan voi varata suoraan työntekijöiltä. Alavuden työryhmä vastaa lähinnä Alavuden ja Kuortaneen toimialueesta ja Ähtärin työryhmä Ähtärin ja Soinin toimialueesta.

Alavus

Salmentie 10, 63300 Alavus

Osastonsihteeri Katja Pitkänen, puh. 044 550 2816
Psykologi Outi Hakala p. 040 1371 497
Psykologi Anita Mäkelä, puh. 044 550 2806
Psykologi Kirsi Sepänmaa, puh. 040 1371 436
Puheterapeutti Marjo Koliini, puh. 0400 583 623
Puheterapeutti Rebecca Ranjkesh, puh. 040 121 7769
Toimintaterapeutti Annika Kettunen, puh. 040 1371 522
Toimintaterapeutti Tarja Pynttäri, puh. 040 5645 711
Kuntoutusohjaaja Mari Korjonen, puh. 044 550 1482
Nepsykoordinaattori, kuntoutusohjaaja Heli Aro puh. 040 185 8212
Sairaanhoitaja, "merkkari" Elina Peurala, puh. 040 1371 530

Ähtäri

Sairaalantie 4, 63700 Ähtäri

Toimistosihteeri Satu Tonteri, puh. 040 768 9190
Psykologi Annika Isomäki, puh. 0400 660 392
Psykologi Aila Joensuu, puh. 040 8258 297
Perheneuvoja sij. Maija Uura, puh. 044 5501 227
Puheterapeutti Rebecca Ranjkesh, puh. 040 121 7769
Toimintaterapeutti Tarja Pynttäri, puh. 040 5645 711
Kuntoutusohjaaja Mari Korjonen, puh. 044 550 1482
Nepsykoordinaattori, kuntoutusohjaaja Heli Aro puh. 040 185 8212
Sairaanhoitaja, ”merkkari” Marko Puttonen puh. 040 6749 363

Tässä linkkejä verkkosivuille, joista saa tietoa ja vinkkejä erilaisiin elämäntilanteisiin

Mieli, Suomen Mielenterveys ry:n sivusto hyvinvoinnin tukemiseen
Väestöliiton sivusto sinkuille, pareille ja perheille
Vanhempainnetti ja Neuvokas perhe, tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen

Omahoito
Oivamieli.fi, harjoituksia mielen ja kehon hyvinvointiin
Mielenterveystalo, tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita ja palveluhakuja aikuisille, nuorille ja lapsille

Nuorten omia sivustoja
Nuortennetti, tukea, tekemistä ja tietoa elämään liittyvistä asioista
Chillaa, sovellus stressin, jännittämisen ja ahdistuksen vähentämiseen
Sekasin-chat, keskustelupalvelu hyvinvoinnin ja mielenterveyden asioihin
Nuortenkompassi.fi

Perhepalveluiden perhetyö

Perhetyöhön lukeutuu lapsiperheiden kotipalvelu, vauvaperhetyö, perhetyö ja perheohjaus.

Perhetyön tarkoituksena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa,vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle.
Perhetyö toimii eri tahojen kuten neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun ja ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä vanhempien luvalla tarjoten apua ja tukea erilaisiin tilanteisiin.

Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi perhepalvelukeskus toteuttaa yhdessä kunnan sosiaalitoimen kanssa tehostettua perhetyötä erilaisissa elämän kriisitilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus tarvitsevat vahvempaa tukea ja ohjausta. Perhekuntoutuksen tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantaminen sekä kriisitilanteista selviäminen moniammatillisen asiantuntijaverkoston tukemana.

Ennaltaehkäisevä perhetyö
Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri

Palveluvastaava Anniina Aaramaa
puh. 040 516 8039

Esite Vauvaperhetyö

Vauvaperhetyön yhteydenotot
Alavus
Perhetyöntekijä Päivi Lehtovaara
puh. 040 545 9258
Perhetyöntekijä Susanna Hietaniemi
puh. 040 546 2971
Ähtäri
Perhetyöntekijä Salla Lamminaho
puh. 040 6427 543
Soini
Perhetyöntekijä Linda Kulmala
puh. 040 551 8315
Kuortane
Perhetyöntekijä Miisa Sepponen
puh. 040 543 8826

Yhteydenottopyynnöt tarvittaessa
Toimistosihteeri Satu Tonteri
puh. 040 768 9190