Kelan kuntoutus

Kuntoutuskeskus Otsonlinna toteuttaa Kelan järjestämiä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä fysio- ja allasterapiaa. Otsonlinnaan voivat hakeutua kuntoutumaan niin työikäiset kuin ikääntyneetkin henkilöt.

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa

Omaishoitajien parikurssit

Omaishoitajien kuntoutuksessa asiakas saa tukea elämäntilanteeseensa, tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen sekä ohjeita ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Kurssi on tarkoitettu läheistään päivittäin hoitavalle tai avustavalle omaishoitajalle, joka on työelämässä, opiskelemassa tai eläkkeellä.

Kuntoutukseen osallistuvalla asiakkaalla on omaishoitajuudesta aiheutuvan kuormituksen vuoksi arjen toiminnoista suoriutuminen tai osallisuus alentunut tai vaarassa alentua. Hänellä on uupumusoireita tai uupumusta, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista.

Omaishoitaja osallistuu parikurssille yhdessä aikuisen omaishoidettavan kanssa.
Läheisen tulee suoriutua ilman jatkuvaa avustamista kuntoutuksen aikana. Asiakas voi osallistua omaishoitajien kurssille toistuvasti, jos hänen elämäntilanteensa vaatii tukea omaishoitajuuden jatkuessa. Kunnan kanssa laadittua omaishoitajasopimusta ei edellytetä.

Kurssin rakenne ja toteutus
Kuntoutus toteutetaan kolmessa 5 vuorokauden mittaisessa jaksossa noin kymmenen kuukauden aikana.

Kurssi alkaa ennakkoyhteydenotolla ennen ensimmäisen kuntoutusjakson alkua ja päättyy seurantayhteydenottoon noin kuukauden kuluttua viimeisen kuntoutusjakson päättymisestä.

Jaksoon sisältyy yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia, ohjattuja ryhmäkeskusteluja sekä toiminnallista harjoittelua yksilön ja ryhmän tavoitteet huomioon ottaen. Omaishoitajien ja läheisten yhteistä kuntoutusohjelmaa on keskimäärin yksi tunti päivässä.

Hakeminen
Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se Kelaan. Lääkärin lausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä ei tarvita hakemuksen liitteeksi. Hakemukseen tulee kirjata mahdollisemman konkreettisesti kuntoutuksen tarve ja tavoite. Tarvittaessa Kelasta otetaan hakijaan yhteyttä lisätietojen saamista varten.

Kurssien ajankohdat löytyvät Kelan kurssikalenterista
Kirjoita sanahakuun Kuusiolinna Terveys.

Tervetuloa kuntoutukseen pieneen kodikkaaseen yksikköön, jossa palvelu on joustavaa ja yksilöllistä!

Tulosta esite
Omaishoitajien parikurssi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

TULES-kurssit

Kurssit ovat tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville ja opiskelijoille sekä työelämästä poissaoleville, joilla on selän, niskan, hartian, yläraajan tai alaraajan tuki- ja liikuntaelinsairaus. Oireilu on jatkunut yli 3 kuukautta, ja se aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä arjessa, opiskeluissa tai työssä. Kuntoutuja hyötyy moniammatillisesta aktivoivasta kuntoutuksesta ja hän on motivoitunut elämäntapamuutokseen sekä oman työ-, opiskelu- tai toimintakyvyn parantamiseen.

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- tai opiskelukyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Kurssin rakenne ja toteutus
Kurssi kestää 13 vuorokautta, joka jaetaan kolmeen jaksoon (5+5+3 vrk). Kurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ennen ensimmäisen jakson alkua ja 1–2 seurantayhteydenottoa kuntoutusjaksojen jälkeen. Jakson ohjelma sisältää ryhmämuotoista toimintaa, ammattilaisten haastatteluja, tutkimuksia ja keskusteluja sekä tarvittaessa verkostotapaamisen esim. jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten. Välitehtävien avulla kuntoutumista tuetaan jatkumaan kuntoutujan omassa arjessa. Kurssille voi osallistua 10 kuntoutujaa.

Hakeminen
Keskustele lääkärisi kanssa kuntoutustarpeestasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka liitetään kuntoutushakemukseen. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se liitteineen Kelaan.
Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit-nain-haet

Kurssien ajankohdat löytyvät Kelan kurssikalenterista
Kirjoita sanahakuun Kuusiolinna Terveys.

Tervetuloa kuntoutukseen pieneen kodikkaaseen yksikköön, jossa palvelu on joustavaa ja yksilöllistä!

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

MS-tautia sairastavan kuntoutuskurssit

Kurssit ovat tarkoitettu yli 18–vuotiaille asiakkaille, joilla on MS-tauti.

MS-kuntoutuskurssilta saat voimavaroja kuntoutumisessa tarvittavaan aktiiviseen työskentelyyn, ratkaisukeinoja sairauden aiheuttamiin haasteisiin, mahdollisuuden oppia uusia elämäntapoja ja -taitoja, tukea omakuntoutukseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä vertaistukea.

Kurssin rakenne ja toteutus
Kuntoutuskurssi kestää yhteensä 10 vuorokautta ja se jaetaan kahteen jaksoon. Kurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ennen ensimmäisen jakson alkua ja seurantayhteydenoton kuntoutuksen jälkeen. Voit yöpyä Otsonlinnassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin. Aikuinen läheinen voi osallistua kuntoutukseen kanssasi päätösjakson lopussa 3 vuorokauden ajan.

Hakeminen
Kuntoutuksen hakemista varten tarvitset lääkärin B-lausunnon, jossa sinulle suositellaan kuntoutusta ja jonka laatimisesta on kulunut korkeintaan vuosi. Myös muu vastaavat tiedot sisältävä asiakirja käy. Täytä hakemuslomake (KU 132 tai KU 104) ja toimita se Kelaan. Kuntoutus on maksutonta ja sille voi hakea ympäri vuoden. Sinulla voi olla kuntoutuksesi ajalta oikeus kuntoutusrahaan. Kela korvaa myös kuntouksesta aiheutuneita matkakustannuksia.

Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit-nain-haet

Kurssien ajankohdat löytyvät Kelan kurssikalenterista
Kirjoita sanahakuun Kuusiolinna Terveys.

Tervetuloa kuntoutukseen pieneen kodikkaaseen yksikköön, jossa palvelu on joustavaa ja yksilöllistä!

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

Kuntoutuskurssit aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille

AVH-kuntoutuksesta saat voimavaroja kuntoutumisessa tarvittavaan aktiiviseen työskentelyyn, ratkaisukeinoja sairaudesta johtuviin haasteisiin, mahdollisuuden oppia uusia elämäntapoja ja -taitoja, tukea omakuntoutukseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä vertaistukea. Kuntoutus on moniammatillista ja ryhmämuotoista.

Voit hakea kuntoutuskurssille, jos
• olet sairastanut aivoverenkiertohäiriön
• sairastumisestasi on kulunut 3 kuukaudesta alle 3 vuoteen kuntoutuskurssin alkaessa
• olet kotiutunut hoidosta kotiin tai palvelutaloon vähintään kuukautta ennen kurssin alkua
• sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta pystyt liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kurssin rakenne ja toteutus
Kurssi kestää yhteensä 15 vuorokautta, ja se toteutetaan 5 vuorokauden jaksoissa. Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin. Aikuinen läheinen voi osallistua kuntoutukseen kanssasi kurssin ensimmäisen jakson ajan.

Hakeminen
Kuntoutuksen hakemista varten tarvitset lääkärin B-lausunnon, jossa sinulle suositellaan kuntoutusta ja jonka laatimisesta on kulunut korkeintaan vuosi. Myös muu vastaavat tiedot sisältävä asiakirja käy. Täytä hakemuslomake (KU 132 tai KU 104) ja toimita se Kelaan. Kuntoutus on maksutonta ja sille voi hakea ympäri vuoden. Sinulla voi olla kuntoutuksesi ajalta oikeus kuntoutusrahaan. Kela korvaa myös kuntouksesta aiheutuneita matkakustannuksia.

Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit-nain-haet

Kurssien ajankohdat löytyvät Kelan kurssikalenterista Kirjoita sanahakuun Kuusiolinna Terveys.

Tervetuloa kuntoutukseen pieneen kodikkaaseen yksikköön, jossa palvelu on joustavaa ja yksilöllistä!

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

ALS-kurssit

ALS-sairautta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on diagnosoitu ALS-sairaus ja joilla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä pystyäkseen osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Aikuinen läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan. ALS -sopeutumisvalmennuskurssilla asiakas ja hänen läheisensä saavat tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa.

Sopeutumisvalmennuskurssilla asiakas saa neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavaroja ja elämänhallintaa, jotta asiakas pystyy toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessaan. Myös ryhmältä saatu vertaistuki on tärkeä osa kuntoutusta.

Kurssin rakenne ja toteutus
Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa. Työryhmään kuuluvat neurologian erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosionomi, ravitsemusterapeutti ja puheterapeutti sekä tarvittaessa avustavaa henkilöstöä asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kurssi kestää 6 vuorokautta. Asiakkaat yöpyvät kahden hengen huoneissa tai käyvät kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Hakeminen
Keskustele lääkärisi kanssa kuntoutustarpeestasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka liitetään kuntoutushakemukseen. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 tai KU104 ja toimita se liitteineen Kelaan. Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit-nain-haet

Kuntoutus on maksutonta ja sille voi hakea ympäri vuoden. Sinulla voi olla kuntoutuksesi ajalta oikeus kuntoutusrahaan. Kela korvaa myös kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia.

Kurssien ajankohdat löytyvät Kelan kurssikalenterista
Kirjoita sanahakuun Kuusiolinna Terveys.

Tervetuloa kuntoutukseen pieneen kodikkaaseen yksikköön, jossa palvelu on joustavaa ja yksilöllistä!

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

Tyypin 1 diabeteskurssi

Kurssi on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työssä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelemassa oleville ja työelämästä poissa oleville, jotka sairastavat tyypin 1 diabetesta ja tarvitsevat tukea elämän tilanteensa hallintaan sekä keinoja, apua ja valmennusta sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien selvittämiseen.

Kurssin tavoitteena on, että kuntoutuja saa tukea elämäntilanteeseensa sekä tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen. Lisäksi tavoitteena on, että asiakas saa voimavaroja ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Kurssin rakenne ja toteutus
Kuntoutus toteutetaan laitoskuntoutuksen ja etäkuntoutuksen yhdistelmänä, johon sisältyy kolmen vuorokauden jakso Kuntoutuskeskus Otsonlinnassa ja kahdeksan viikon etäkuntoutusjakso. Lisäksi kuntoutukseen sisältyy ennakkoyhteydenotto ennen kuntoutuksen alkua ja 1-2 seurantayhteydenottoa jakson päätyttyä.

Kuntoutuksen toteutuksesta vastaa moniammtillinen työryhmä, johon kuuluvat mm. diabeteslääkäri, diabeteshoitaja, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti ja psykologi. Kurssilla saa uutta diabetestietoa.

Kursseille voi osallistua 10 kuntoutujaa.

Hakeminen
Keskustele lääkärillesi kanssa kuntoutustarpeestasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka liitetään kuntoutushakemukseen. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se liitteineen Kelaan.

Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit-nain-haet

Kurssien ajankohdat löytyvät Kelan kurssikalenterista.
Kirjoita sanahakuun Kuusiolinna Terveys.

Tervetuloa kuntoutukseen pieneen kodikkaaseen yksikköön, jossa palvelu on joustavaa ja yksilöllistä!

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

MBO ja tyypin 2 diabeteskurssi

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, työssä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville ja työelämästä poissa oleville alle 68-vuotiaille, jotka sairastavat metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta ja tarvitsevat tukea elämän tilanteensa hallintaan sekä keinoja, apua ja valmennusta sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien selvittämiseen.

Kurssin tavoitteena on, että kuntoutuja saa tukea elämäntilanteeseensa sekä tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen. Lisäksi tavoitteena on, että asiakas saa voimavaroja ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Kurssin rakenne ja toteutus
Kuntoutus toteutetaan laitoskuntoutuksen ja etäkuntoutuksen yhdistelmänä, johon sisältyy kolmen vuorokauden jakso Kuntoutuskeskus Otsonlinnassa ja 12 viikon etäkuntoutusjakso.
Lisäksi kuntoutukseen sisältyy ennakkoyhteydenotto ennen kuntoutuksen alkua, väliyhteydenotto etäkuntoutuksen aikana ja 2-4 seurantayhteydenottoa jakson päätyttyä.

Kuntoutuksen toteutuksesta vastaa moniammtillinen työryhmä, johon kuuluvat mm. diabeteslääkäri, diabeteshoitaja, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti ja psykologi. Kurssilla saa uutta diabetestietoa.

Kursseille voi osallistua 10 kuntoutujaa.

Hakeminen
Keskustele lääkärillesi kanssa kuntoutustarpeestasi. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka liitetään kuntoutushakemukseen. Täytä Kelan kuntoutushakemus KU132 ja toimita se liitteineen Kelaan.

Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit-nain-haet

Kurssien ajankohdat löytyvät Kelan kurssikalenterista.

Kirjoita sanahakuun Kuusiolinna Terveys.

Tervetuloa kuntoutukseen pieneen kodikkaaseen yksikköön, jossa palvelu on joustavaa ja yksilöllistä!

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

Fysio- ja allasterapia

Kuntoutuskeskus Otsonlinna toimii palveluntuottajana Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiassa. Terapiamuotoja ovat fysioterapia ja allasterapia.

Terapiaa toteuttavat fysioterapeutit, joilla on pitkä työkokemus muun muassa AVH-, Parkinson-, reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden asiakkaiden fysio- ja allasterapiasta. Fysioterapeutit ovat täydennyskouluttautuneet neurologiseen fysioterapiaan, tuki- ja liikuntaelinsairaiden fysioterapiaan, allasterapiaan ja kinestetiikkaan.

Kuntoutuskeskus Otsonlinnan terapia- ja allastilat ovat avarat ja esteettömät. Nykyaikaiset laitteet mahdollistavat monipuolisen terapian. Käytössä ovat muun muassa älykuntosali, painokevennetty kävelylaitteisto, dynaamisen tasapainoharjoittelun mahdollistava seisomateline ja tasapainon mittauslaitteisto. Terapia-altaassa on hissinosturi. Kelan kuntoutus 1

Voit olla oikeutettu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Lisätietoa Kelan järjestämästä ja rahoittamasta kuntoutuksesta sekä kuntoutujan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista, löydät Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/
Sivustolta löydät myös etuuskohtaiset palvelunumerot https://www.kela.fi/palvelunumerot
ja Kelan toimistojen osoitteet https://www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen
anne-mari.vaatainen@pihlajalinna.fi, p. 044 726 0452

Palveluvastaava Riitta Rajalahti
riitta.rajalahti@pihlajalinna.fi, p. 040 182 5908

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa