Erikoissairaanhoito

Kuusiolinnan järjestämä erikoissairaanhoito on päättynyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston päätöksen mukaisesti 30.6.2024.

Kuusiolinnassa hoidetut erikoissairaanhoidon asiakkaat siirtyvät Seinäjoen keskussairaalan vastaaville erikoisalojen poliklinikoille suunnitellusti jatkohoitoa varten 1.7.2024 alkaen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Kuusiolinnan erikoissairaanhoidon hoitokoordinaattoritoiminta on päättynyt 30.6.2024.

Kuusiolinnassa jatkuu perusterveydenhuollon yhteydessä tapahtuva erikoissairaanhoito lääkärin lähetteen mukaisesti esim. kardiologin vastaanotolle ja muistipolun mukaisesti geriatrin vastaanotolle.