Kuntoutuskeskus Otsonlinna

Kuntoutuskeskus Otsonlinnan palvelut

Kuntoutuskeskus Otsonlinnan tehtävänä on tarjota asiakaslähtöisiä, turvallisia ja vaikuttavia ympärivuorokautisen kuntoutuksen ja avokuntoutuksen palveluita sekä tarvittaessa toimintakykyä tukevaa vuorohoitoa ja sotainvalidien ympärivuorokautista hoitoa. Näillä tuetaan ja edistetään kuntoutujan itsenäistä toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua. Kuntoutuksen lähtökohtana ovat asiakkaan kokonaistilanne, terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne sekä niihin yhteydessä olevat erilaiset yksilölliset tekijät ja ympäristötekijät.

Avokuntoutuspalvelut

Lääkinnällistä kuntoutusta ortopedisen leikkauksen jälkeen

Ikäihmisen toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus

Neurologinen kuntoutusjakso

Kelan kuntoutus

Kuntoutuskeskus Otsonlinna toteuttaa Kelan järjestämiä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä fysio- ja allasterapiaa. Otsonlinnaan voivat hakeutua kuntoutumaan niin työikäiset kuin ikääntyneetkin henkilöt. Lisätietoja täältä.

Omaishoitajien parikurssi
TULES-kurssit
IKKU-kurssit
Tyypin 1 diabeteskurssi
MBO ja tyypin 2 diabeteskurssi
Fysio- ja allasterapiat

Sotainvalidien, sotaveteraanien ja erityisryhmien hoito- ja kuntoutuspalvelut

Kuusiolinna terveydellä on puitesopimus Valtiokonttorin kanssa sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista sekä sotainvalidien, sotaveteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista.

Kuntoutusta veteraaniväestölle

Lääkinnällistä kuntoutusta

Yhteystiedot

Sairaalantie 6, 63700 Ähtäri
käynti Koulutie 12 C kautta

Hoitajat, puh. 040 706 2365

Palveluvastaava
Riitta Rajalahti
Puh. 040 182 5908

Kuntoutuspäällikkö
Anne-Mari Väätäinen
Puh. 044 726 0452

Sosiaaliohjaaja
Sanna Siltala
Puh. 040 567 1879
Tavoitettavissa ajanvarauksella ja puhelimitse.

Kuntoutuskeskus Otsonlinna on entiseltä nimeltään Ähtärin veljeskoti.