Muistiviikko muistuttaa hyvinvoinnista

Muisti on keskeinen osa ihmisyyttä, sillä muistin ja muistojen varaan rakentuu nykyinen elämämme ja tulevaisuutemme. Kansallista Muistiviikkoa vietetäänkin 20.9.–26.9.2021. Tänä vuonna viikon teemana on hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa, jolloin nostetaan esiin erityisesti läsnäolon ja läheisyyden merkityksen.

Alavudella, Kuortaneella, Ähtärissä ja Soinissa toimivia Kuusiolinna Terveys Oy on myös mukana muistiviikolla ja haluaa omalla asiantuntemuksellaan ja palveluillaan olla mukana edistämässä tärkeää muistiterveyttä.

”Viikon aikana tuodaan esiin asiantuntijoiden vinkkejä ehkäistä muistiongelmia, teeman näkymistä Kuusiolinnan palveluissa ja muita hyödyllisiä muistivinkkejä. Seuraathan siis some-kanaviamme ja muuta tiedotustamme,” kertoo Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Viitasaari.

Valtakunnallisesti Muistiviikosta vastaa Muistiliitto. Viikon aikana vietetään myös Maailman Alzheimer-päivänä tiistaina 21.9. Tuolloin klo 17–18.30 Muistiliitto järjestää kaikille avoimen webinaarin Kosketuksen merkitys muistisairaan ihmisen elämässä. Webinaarilinkki on löydettävissä Muistiliiton sivuilta. Muistiliitto.

Sydänterveys on aivoterveyttä

Aivoilla on tärkeä tehtävä koko ihmiselämän ja toimintakyvyn kannalta. Aivot ylläpitävät elämää, säätelevät kaikkien elinten toimintaa, vastaavat yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta ja tuottavat mielen toiminnan. Lisäksi ne välittävät aistien avulla tietoa ympäristöstämme, ohjaavat aistitiedon perusteella toimintaamme sekä säilyttävät ja ohjaavat persoonallisuutta, käyttäytymistä ja tunteita.

Aivot vastaavat myös tiedonkäsittelyn toiminnoista, kielellisestä kommunikaatiosta ja ongelmanratkaisusta. Aivoihin tallentuu tietoja niin lyhytkestoisen ja kestomuistin osalta. Aivot vastaavat myös tietojen säilyttämisestä muistissa, kuten myös tietojen palauttamisesta muistiin ja asioiden tunnistamisesta.

Muistin viholliset ovat samoja kuin monen muunkin terveysongelman taustalla olevat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi korkea verenpaine, korkea kolesteroli, diabetes, ylipaino, passiivinen elämäntapa, päihteet ja pään vammat. Samoin muistia parantavat samat toimet, joilla voi edistää myös muuta hyvinvointia ja esimerkiksi sydänterveyttä. Terveellinen ravitsemus, liikunta, aktiivinen elämäntyyli ja harrastuneisuus älyä vaativien tehtävien parissa auttavat pitämään aivoterveydestä huolta.

Kuusiolinna auttaa muistin heikentyessä

Kuusiolinna on apuna muistin haasteiden eri vaiheissa. Koska ikääntyvässä väestössä muistiongelmat koskevat yhä useampia, on niitä varten pyritty tarjoamaan mahdollisimman matalan kynnyksen palveluita.

”Oleellista muistisairauksien hoidossa on mahdollisimman varhainen toteaminen ja hoito. Kaikki oireet eivät ole merkki muistisairaudesta vaan asiaan on monia vaikuttavia tekijöitä. Tällöinkin on hyvä tilanne selvittää ja miettiä ammattihenkilön kanssa keinoja vaikuttaa näihin tekijöihin,” kertoo muistikoordinaattori Raija Isoaho.

Ikätorit ovat yksi helposti lähestyttävä reitti saada tukea muistihaasteissa ja saada arkeen virikettä, sillä niissä toimivat geriatria- ja muistipalvelut. Ikätorien muistihoitajat tekevät muistiselvitykset, jotka mahdollistavat avun saannin. Muistihoitaja voi ohjata esimerkiksi muistikuntoutukseen, joka on ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.

”Muistihoitajille ei tarvitse lähetettä vaan voi itse olla yhteydessä ja sopia aika selvittelyihin. Ei tarvitse pelätä tulevansa turhaan,” muistuttaa Isoaho.

Kuusiolinnan Ikätorit löytyvät Alavudelta Vääpelinkuja 1 A 6, Kuortaneelta Keskustie 48 A 7, Soinista Ähtärintie 6 ja Ähtäristä Koulutie 12 C:stä. Ikätorit.