Avoryhmien toiminta keskeytetään koronavirustilanteen vuoksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antaa kansallisella tasolla ohjeita koronaviruksen torjumiseksi. Paikalliset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat soveltaa näitä ohjeita toimintayksiköissään. Erityisohjeistusta on annettu yksiköille, jotka tarjoavat pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa esimerkiksi ikääntyneille ja vammaisille.

Kuusiolinna Terveys Oy yhdessä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa on päättänyt, että se ryhtyy toimiin koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi riskiryhmiin, joita ovat mm. ikääntyneet. Varotoimena Kuusiolinna Terveyden avoryhmien toiminta terveyspalveluissa, ikäihmisen palveluissa ja sosiaalipalveluissa keskeytetään 13.3.2020 alkaen.

Kuusiolinna Terveys sekä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveysyhtymä seuraavat koronavirustilannetta aktiivisesti. Ryhmien toiminnan jatkamisesta ilmoitetaan uudella tiedotteella.

Alavudella 12.3.2020

Erkki Kesti
Hallintoylilääkäri
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

Marjo Ala-Salmi
Tartuntataudeista vastaava lääkäri
Kuusiolinna Terveys Oy

Tero Järvinen
Toimitusjohtaja
Kuusiolinna Terveys Oy

Karoliina Liski
Johtava lääkäri
Kuusiolinna Terveys Oy